Kontakt
Vierka Triznová, rod. Giertlová
Vedúca skupiny JEWEL SK

Adresa:
Krivánska 28
Banská Bystrica
Stredoslovenský
Slovensko
974 11

Telefón: +421 905 936 833

Informácia: Email: vierka@jewel.sk

Kontakt